ამინდი საათების მიხედვით

01 საათი

9 ივნისი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  20o

04 საათი

9 ივნისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  19o

07 საათი

9 ივნისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  18o

10 საათი

9 ივნისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  21o

13 საათი

9 ივნისი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  24o

16 საათი

9 ივნისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  25o

19 საათი

9 ივნისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  23o

22 საათი

9 ივნისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  20o

01 საათი

10 ივნისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  20o

04 საათი

10 ივნისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  19o

07 საათი

10 ივნისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  19o

10 საათი

10 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  22o

13 საათი

10 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  25o

16 საათი

10 ივნისი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  27o

19 საათი

10 ივნისი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  25o

22 საათი

10 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  20o

01 საათი

11 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  19o

04 საათი

11 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  18o

07 საათი

11 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  19o

10 საათი

11 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  23o

13 საათი

11 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  27o

16 საათი

11 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  27o

19 საათი

11 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  24o

22 საათი

11 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  20o

01 საათი

12 ივნისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  19o

04 საათი

12 ივნისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  18o

07 საათი

12 ივნისი
მოწმენდილი ცა
  19o

10 საათი

12 ივნისი
მოწმენდილი ცა
  25o

13 საათი

12 ივნისი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  29o

16 საათი

12 ივნისი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  30o

19 საათი

12 ივნისი
მოწმენდილი ცა
  29o

22 საათი

12 ივნისი
ნაკლებად ღრუბლიანი
  24o

01 საათი

13 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  20o

04 საათი

13 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  19o

07 საათი

13 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  20o

10 საათი

13 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  25o

13 საათი

13 ივნისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  28o

16 საათი

13 ივნისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  29o

19 საათი

13 ივნისი
მსუბუქი წვიმა
  27o

22 საათი

13 ივნისი
საშუალო წვიმა
  19o