ამინდი საათების მიხედვით

10 საათი

4 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  26o

13 საათი

4 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  29o

16 საათი

4 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  33o

19 საათი

4 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  34o

22 საათი

4 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  28o

01 საათი

5 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  25o

04 საათი

5 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  23o

07 საათი

5 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  23o

10 საათი

5 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  30o

13 საათი

5 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  36o

16 საათი

5 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  37o

19 საათი

5 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  35o

22 საათი

5 აგვისტო
ნაკლებად ღრუბლიანი
  29o

01 საათი

6 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  26o

04 საათი

6 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  25o

07 საათი

6 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  25o

10 საათი

6 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  32o

13 საათი

6 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  36o

16 საათი

6 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  37o

19 საათი

6 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  35o

22 საათი

6 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  29o

01 საათი

7 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  28o

04 საათი

7 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  26o

07 საათი

7 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  26o

10 საათი

7 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  32o

13 საათი

7 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  36o

16 საათი

7 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  38o

19 საათი

7 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  34o

22 საათი

7 აგვისტო
მსუბუქი წვიმა
  26o

01 საათი

8 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  25o

04 საათი

8 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  24o

07 საათი

8 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  25o

10 საათი

8 აგვისტო
ნაკლებად ღრუბლიანი
  33o

13 საათი

8 აგვისტო
მოწმენდილი ცა
  38o

16 საათი

8 აგვისტო
ნაკლებად ღრუბლიანი
  36o

19 საათი

8 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  32o

22 საათი

8 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  26o

01 საათი

9 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  24o

04 საათი

9 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  23o

07 საათი

9 აგვისტო
მსუბუქი წვიმა
  23o