ამინდი საათების მიხედვით

13 საათი

21 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  6o

16 საათი

21 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  7o

19 საათი

21 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  6o

22 საათი

21 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  6o

01 საათი

22 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  5o

04 საათი

22 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  4o

07 საათი

22 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  4o

10 საათი

22 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  4o

13 საათი

22 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  5o

16 საათი

22 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  7o

19 საათი

22 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  5o

22 საათი

22 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  5o

01 საათი

23 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  4o

04 საათი

23 თებერვალი
მსუბუქი წვიმა
  4o

07 საათი

23 თებერვალი
მსუბუქი წვიმა
  3o

10 საათი

23 თებერვალი
მსუბუქი წვიმა
  4o

13 საათი

23 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  5o

16 საათი

23 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  6o

19 საათი

23 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  5o

22 საათი

23 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  4o

01 საათი

24 თებერვალი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  3o

04 საათი

24 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  3o

07 საათი

24 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  3o

10 საათი

24 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  3o

13 საათი

24 თებერვალი
მსუბუქი წვიმა
  4o

16 საათი

24 თებერვალი
უმეტესად ღრუბლიანი
  6o

19 საათი

24 თებერვალი
მსუბუქი წვიმა
  5o

22 საათი

24 თებერვალი
მსუბუქი თოვა
  4o

01 საათი

25 თებერვალი
მსუბუქი თოვა
  3o

04 საათი

25 თებერვალი
მსუბუქი წვიმა
  3o

07 საათი

25 თებერვალი
მსუბუქი თოვა
  2o

10 საათი

25 თებერვალი
მსუბუქი თოვა
  2o

13 საათი

25 თებერვალი
მსუბუქი თოვა
  3o

16 საათი

25 თებერვალი
მსუბუქი თოვა
  3o

19 საათი

25 თებერვალი
მსუბუქი თოვა
  2o

22 საათი

25 თებერვალი
მსუბუქი თოვა
  1o

01 საათი

26 თებერვალი
მსუბუქი თოვა
  1o

04 საათი

26 თებერვალი
მსუბუქი თოვა
  -1o

07 საათი

26 თებერვალი
მსუბუქი თოვა
  -1o

10 საათი

26 თებერვალი
მსუბუქი თოვა
  -1o