ამინდი საათების მიხედვით

22 საათი

12 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  25o

01 საათი

13 აგვისტო
მსუბუქი წვიმა
  22o

04 საათი

13 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  20o

07 საათი

13 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  21o

10 საათი

13 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  24o

13 საათი

13 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  29o

16 საათი

13 აგვისტო
მსუბუქი წვიმა
  30o

19 საათი

13 აგვისტო
მსუბუქი წვიმა
  27o

22 საათი

13 აგვისტო
მსუბუქი წვიმა
  21o

01 საათი

14 აგვისტო
მსუბუქი წვიმა
  20o

04 საათი

14 აგვისტო
მზიანი
  19o

07 საათი

14 აგვისტო
მზიანი
  19o

10 საათი

14 აგვისტო
მზიანი
  24o

13 საათი

14 აგვისტო
მზიანი
  30o

16 საათი

14 აგვისტო
მზიანი
  31o

19 საათი

14 აგვისტო
მზიანი
  27o

22 საათი

14 აგვისტო
მზიანი
  21o

01 საათი

15 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  19o

04 საათი

15 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  18o

07 საათი

15 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  18o

10 საათი

15 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  22o

13 საათი

15 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  28o

16 საათი

15 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  29o

19 საათი

15 აგვისტო
ნაკლებად ღრუბლიანი
  25o

22 საათი

15 აგვისტო
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  21o

01 საათი

16 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  19o

04 საათი

16 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  17o

07 საათი

16 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  18o

10 საათი

16 აგვისტო
მსუბუქი წვიმა
  19o

13 საათი

16 აგვისტო
მსუბუქი წვიმა
  20o

16 საათი

16 აგვისტო
მსუბუქი წვიმა
  20o

19 საათი

16 აგვისტო
მსუბუქი წვიმა
  20o

22 საათი

16 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  19o

01 საათი

17 აგვისტო
მსუბუქი წვიმა
  19o

04 საათი

17 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  19o

07 საათი

17 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  19o

10 საათი

17 აგვისტო
მსუბუქი წვიმა
  18o

13 საათი

17 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  20o

16 საათი

17 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  21o

19 საათი

17 აგვისტო
უმეტესად ღრუბლიანი
  19o