ამინდი საათების მიხედვით

13 საათი

16 ოქტომბერი
უმეტესად ღრუბლიანი
  18o

16 საათი

16 ოქტომბერი
უმეტესად ღრუბლიანი
  19o

19 საათი

16 ოქტომბერი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  18o

22 საათი

16 ოქტომბერი
მოწმენდილი ცა
  17o

01 საათი

17 ოქტომბერი
მსუბუქი წვიმა
  16o

04 საათი

17 ოქტომბერი
ნაკლებად ღრუბლიანი
  15o

07 საათი

17 ოქტომბერი
მოწმენდილი ცა
  15o

10 საათი

17 ოქტომბერი
მოწმენდილი ცა
  18o

13 საათი

17 ოქტომბერი
მოწმენდილი ცა
  22o

16 საათი

17 ოქტომბერი
მოწმენდილი ცა
  23o

19 საათი

17 ოქტომბერი
მსუბუქი წვიმა
  19o

22 საათი

17 ოქტომბერი
მსუბუქი წვიმა
  16o

01 საათი

18 ოქტომბერი
მსუბუქი წვიმა
  15o

04 საათი

18 ოქტომბერი
მსუბუქი წვიმა
  15o

07 საათი

18 ოქტომბერი
მსუბუქი წვიმა
  14o

10 საათი

18 ოქტომბერი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  17o

13 საათი

18 ოქტომბერი
უმეტესად ღრუბლიანი
  19o

16 საათი

18 ოქტომბერი
უმეტესად ღრუბლიანი
  18o

19 საათი

18 ოქტომბერი
მსუბუქი წვიმა
  15o

22 საათი

18 ოქტომბერი
უმეტესად ღრუბლიანი
  13o

01 საათი

19 ოქტომბერი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  13o

04 საათი

19 ოქტომბერი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  12o

07 საათი

19 ოქტომბერი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  12o

10 საათი

19 ოქტომბერი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  15o

13 საათი

19 ოქტომბერი
მოწმენდილი ცა
  18o

16 საათი

19 ოქტომბერი
მსუბუქი წვიმა
  17o

19 საათი

19 ოქტომბერი
მსუბუქი წვიმა
  14o

22 საათი

19 ოქტომბერი
უმეტესად ღრუბლიანი
  13o

01 საათი

20 ოქტომბერი
უმეტესად ღრუბლიანი
  12o

04 საათი

20 ოქტომბერი
მსუბუქი წვიმა
  11o

07 საათი

20 ოქტომბერი
მსუბუქი წვიმა
  11o

10 საათი

20 ოქტომბერი
უმეტესად ღრუბლიანი
  12o

13 საათი

20 ოქტომბერი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  13o

16 საათი

20 ოქტომბერი
ნაკლებად ღრუბლიანი
  12o

19 საათი

20 ოქტომბერი
მოწმენდილი ცა
  10o

22 საათი

20 ოქტომბერი
მოწმენდილი ცა
  9o

01 საათი

21 ოქტომბერი
მოწმენდილი ცა
  8o

04 საათი

21 ოქტომბერი
მოწმენდილი ცა
  7o

07 საათი

21 ოქტომბერი
მოწმენდილი ცა
  6o

10 საათი

21 ოქტომბერი
მოწმენდილი ცა
  9o