ამინდი საათების მიხედვით

10 საათი

14 მაისი
მოწმენდილი ცა
  18o

13 საათი

14 მაისი
მოწმენდილი ცა
  23o

16 საათი

14 მაისი
მოწმენდილი ცა
  28o

19 საათი

14 მაისი
მოწმენდილი ცა
  25o

22 საათი

14 მაისი
მოწმენდილი ცა
  20o

01 საათი

15 მაისი
მოწმენდილი ცა
  18o

04 საათი

15 მაისი
მოწმენდილი ცა
  17o

07 საათი

15 მაისი
მოწმენდილი ცა
  18o

10 საათი

15 მაისი
მოწმენდილი ცა
  24o

13 საათი

15 მაისი
მოწმენდილი ცა
  27o

16 საათი

15 მაისი
მოწმენდილი ცა
  28o

19 საათი

15 მაისი
მოწმენდილი ცა
  25o

22 საათი

15 მაისი
მოწმენდილი ცა
  20o

01 საათი

16 მაისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  18o

04 საათი

16 მაისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  17o

07 საათი

16 მაისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  18o

10 საათი

16 მაისი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  23o

13 საათი

16 მაისი
მოწმენდილი ცა
  26o

16 საათი

16 მაისი
მოწმენდილი ცა
  27o

19 საათი

16 მაისი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  24o

22 საათი

16 მაისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  20o

01 საათი

17 მაისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  19o

04 საათი

17 მაისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  17o

07 საათი

17 მაისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  18o

10 საათი

17 მაისი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  23o

13 საათი

17 მაისი
ნაკლებად ღრუბლიანი
  27o

16 საათი

17 მაისი
ნაკლებად ღრუბლიანი
  28o

19 საათი

17 მაისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  26o

22 საათი

17 მაისი
მსუბუქი წვიმა
  20o

01 საათი

18 მაისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  17o

04 საათი

18 მაისი
მსუბუქი წვიმა
  16o

07 საათი

18 მაისი
მსუბუქი წვიმა
  16o

10 საათი

18 მაისი
მსუბუქი წვიმა
  19o

13 საათი

18 მაისი
მსუბუქი წვიმა
  18o

16 საათი

18 მაისი
მსუბუქი წვიმა
  18o

19 საათი

18 მაისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  17o

22 საათი

18 მაისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  14o

01 საათი

19 მაისი
უმეტესად ღრუბლიანი
  14o

04 საათი

19 მაისი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  13o

07 საათი

19 მაისი
მოწმენდილი ცა
  15o