ამინდი საათების მიხედვით

07 საათი

19 იანვარი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  -3o

10 საათი

19 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  -2o

13 საათი

19 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  2o

16 საათი

19 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  2o

19 საათი

19 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  -0o

22 საათი

19 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  -1o

01 საათი

20 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  -1o

04 საათი

20 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  -2o

07 საათი

20 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  -2o

10 საათი

20 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  -1o

13 საათი

20 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  1o

16 საათი

20 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  1o

19 საათი

20 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  -1o

22 საათი

20 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  -2o

01 საათი

21 იანვარი
ნაკლებად ღრუბლიანი
  -3o

04 საათი

21 იანვარი
ნაკლებად ღრუბლიანი
  -3o

07 საათი

21 იანვარი
მოწმენდილი ცა
  -5o

10 საათი

21 იანვარი
მოწმენდილი ცა
  -3o

13 საათი

21 იანვარი
მოწმენდილი ცა
  1o

16 საათი

21 იანვარი
მოწმენდილი ცა
  2o

19 საათი

21 იანვარი
მოწმენდილი ცა
  -0o

22 საათი

21 იანვარი
მოწმენდილი ცა
  -1o

01 საათი

22 იანვარი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  -2o

04 საათი

22 იანვარი
ნაკლებად ღრუბლიანი
  -2o

07 საათი

22 იანვარი
ნაკლებად ღრუბლიანი
  -3o

10 საათი

22 იანვარი
ნაკლებად ღრუბლიანი
  -1o

13 საათი

22 იანვარი
მოწმენდილი ცა
  4o

16 საათი

22 იანვარი
მოწმენდილი ცა
  5o

19 საათი

22 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  2o

22 საათი

22 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  2o

01 საათი

23 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  1o

04 საათი

23 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  1o

07 საათი

23 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  0o

10 საათი

23 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  2o

13 საათი

23 იანვარი
ნაკლებად ღრუბლიანი
  5o

16 საათი

23 იანვარი
მოწმენდილი ცა
  7o

19 საათი

23 იანვარი
მოწმენდილი ცა
  3o

22 საათი

23 იანვარი
მოწმენდილი ცა
  2o

01 საათი

24 იანვარი
ცვალებადი მოღრუბლულობა
  1o

04 საათი

24 იანვარი
უმეტესად ღრუბლიანი
  0o