გეომაგნიტურობა
00:00-03:00
03:00-06:00
06:00-09:00
09:00-12:00
12:00-15:00
15:00-18:00
18:00-21:00
21:00-00:00
05
2
3
2
2
2
2
2
2
06
2
1
1
1
1
1
2
2
07
2
1
1
1
1
1
2
2
1. შეუმჩნეველი ღელვა
2. მცირე ღელვა
3. სუსტი გეომაგნიტური ქარიშხალი
4. მცირე გეომაგნიტური ქარიშხალი
5. საშუალო გეომაგნიტური ქარიშხალი
6. ძლიერი გეომაგნიტური ქარიშხალი
7. მძაფრი გეომაგნიტური ქარიშხალი
8. ექსტრემალური გრიგალი